Android 15 sẽ có tính năng ngăn chặn tin nhắn lừa đảo và ứng dụng thu thập dữ liệu nhạy cảm?

Trong Android 15 Preview, những người dùng thử nghiệm phiên bản hệ điều hành mới phát hiện ra không ít những tính năng mới. Và tính năng ngăn chặn tin nhắn lừa đảo thực tế đã được phát hiện từ phiên bản Android 14 QPR3 Beta 1, cụ thể hơn là những giải pháp chống những kẻ lừa đảo thu thập thông tin nhạy cảm của người dùng để trục lợi.

Quyền truy cập mới này có tên “RECEIVE_SENSITIVE_NOTIFICATIONS”, với chữ ký “protectionLevel of role”, nghĩa là chỉ có những ứng dụng mà nhà sản xuất điện thoại xác thực mới được cấp quyền này. Hoàn toàn có khả năng Google sẽ không cấp quyền này cho những ứng dụng của bên thứ 3, mà sử dụng nó để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trên những ứng dụng nhắn tin.

Theo Mishaal Rahman, quyền truy cập mới này có thể có liên quan tới một tính năng cho phép ẩn thông tin nhạy cảm, không để lộ chúng cho những ứng dụng không đáng tin cậy, nhưng sử dụng tính năng NotificationListenerService để thu thập thông tin cá nhân từ thông báo của các app.

Đó mới chỉ là phát hiện đầu tiên, còn khả năng ẩn thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm trên Android 15 sẽ được ứng dụng ra sao, có mặt trên những ứng dụng nào thì vẫn chưa có thông tin rõ ràng.