Nhà thơ Nguyễn Khuyến – Tiểu sử và những bài thơ hay nhất của nhà thơ Nguyễn Khuyến

Nhà thơ Nguyễn Khuyến - Tiểu sử và những bài thơ hay nhất của nhà thơ Nguyễn Khuyến

Nhận xét về nhà thơ Nguyễn Khuyến, Xuân Diệu từng nói: “Nguyễn Khuyến là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam”. Nổi bật trong các tác phẩm của Nguyễn Khuyến là những bài thơ viết về nước non Bắc Bộ, phần lớn cuộc đời nhà thơ sống ở vùng nông thôn. Nên nông thôn Việt Nam là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong các tác phẩm của thi nhân. Ngoài ra cũng không thể không nhắc đến mảng thơ châm biếm, đả kích xã hội đương thời. Sau đây…

Read More